Johan Mulder (1961) werd geboren in Heemstede en bezocht in Haarlem het Eerste Christelijk Lyceum (Diploma Atheneum B in 1980).

Studeerde Godgeleerdheid aan de universiteiten in Leiden en Utrecht

– Studeerde in 2010 af aan de Universiteit van Utrecht bij prof. B. Becking op een exegetische studie over de relatie tussen Psalm 8 en Hebr. 2. (Master Theologie)

– Studeerde van 2010 tot 2014 aan de Protestantse Theologische Universiteit te Utrecht en Amsterdam (VU) (Master Gemeentepredikant)

Is vanaf november 2014 proponent en beroepbaar als predikant (parttime) voor gemeenten in midden Nederland.

Gaat regelmatig voor in kerkdiensten van de Protestantse Kerk Nederland (PKN):
– zowel gewone diensten als bijzondere diensten (jongerendiensten en themadiensten)
– zowel in Nederland als in het buitenland(o.a. Brugge en Parijs)

 


Kijk hier naar een voorbeeld van een kerkdienst (klikken op “Kijk hier”, dienst op 27 september 2020, kerkdienst PKN in in Wormerveer)

Johan Mulder woont met zijn echtgenote Ineke Hordijk in Hilversum. Dochter Elise woont met haar echtgenoot Allard in Soest. Zoon Juriaan woont en werkt in Utrecht als Marketing-IC consultant bij SAP. Zoon Michiel (student) woont in Wageningen en studeert voor een Master Economie aan Wageningen University.

Johan is behalve theoloog ook jurist (juridisch adviseur en docent op het gebied van Erfrecht, Testamenten en Levenstestamenten) met een eigen adviespraktijk gevestigd aan de ’s Gravelandseweg 63 te Hilversum.