hyperlinks

Vaktijdschriften/Boeken
Overzicht van alle digitale tijdschriften van de PthU
Jaargangen blad Kerkinformatie (1971-heden) digitaal
Tijdschrift voor de verkondiging
Schrift, tijdschrift voor recent wetenschappelijk onderzoek van de Bijbel
Religie-in-cultuur (internettijdschrift met artikelen, essays en besprekingen over religie als factor in de cultuur)
Verzameling gratis te lezen theologische boeken van 1880 – 1940 (van website van de KB)
Alle boeken van Prof. dr. G.H. Terschegget (1927 – 2001, hoogleraar Ethiek) beschikbaar gesteld

Exegese
Toolbox voor Exegese  (Met aantekeningen, kaarten, filmpjes, tekeningen en foto’s: 1.400 bijbelonderwerpen en verdiepingsartikelen)
Studies over Bijbelboeken, literatuur en Theologen
Interactieve Bijbelblog (Uw Bijbelvragen beantwoord door docenten van de PthU)
De Messiasverwachting bij Jesaja, videopresentatie door Prof. dr. G. kwakkel

Liturgie
Uitleg liturgische elementen uit een eredienst
Portal over Liturgie
Muziekbijbel.nl (Encyclopedisch overzicht van popmuziek met Bijbelse teksten en thema’s)
Waar staat dat lied? (Oude liederen snel terugvinden in het Nieuwe Liedboek)
Zoeken in Liedboek (Zoekgegevens uit verschillende liedbundels: zoeken op naam, melodie, etc.)
Website over beeldende kunst (met speciale aandacht voor christelijk element in de kunstwerken)
Kerklied-Wiki (online encyclopedie met achtergrondinformatie over kerkliederen)
Alle psalmen (Sietze de Vries improviseert over alle 150 geneefse psalmen)

Bijbels/Bijbelvertalingen
Jongerenbijbel (Nieuwe Bijbelvertaling aangevuld met inleidingen, themapagina’s etc. speciaal voor jongeren)
Persoonlijke Bijbel-app (Vinden van Bijbelteksten die passen bij een bepaalde gebeurtenis)
Studiebijbel (Grieks, Hebreeuws, Commentaren en Vergelijking 15 moderne vertalingen)
Bijbel Podcast (Podcast van het Nederlands Bijbelgenootschap, met dagelijks stukje Bijbel plus uitleg)

Kerkgeschiedenis
www.gereformeerdekerken.info (landelijke en regionale geschiedenis van de Gereformeerde Kerken (1834 – 2004)
www.protestantsnederland.nl (Tijdschrift voor protestantisme)
Ecclesianet (Aandacht voor het denken van Augustinus, Luther, Calvijn, etc.)

Kerkrecht
Blog met vragen over kerk en recht (Zie: www.kwdejong.nl)

Praktische Theologie
Dwaze Schare (Vrijplaats voor het taboeloze geloofsgesprek)
Geloven en doen (Via internet mensen met het evangelie bereiken)
Christen zijn op je werk (Preekschetsen, toespraken, Bijbelteksten, Liederen en verdiepende lectuur)

Podcasts
Overzicht populaire podcasts van de EO
De Ongelofelijke Podcasts (Over de relevantie van het geloof in een steeds ongeloviger Nederland)
Podscasts van Filosofen en Monnikken
Dagelijkse Gebedspodcast (Website Bidden onderweg)
Podcast Goede Gesprekken (De Correspondent in gesprek met inspirerend persoon)

PKN
Organisatieschema van de verschillende Protestantse Kerken in onderlinge verhouding
Organisatieschema van de Dienstenorganisatie van de PKN
Beeldbank van de PKN (Foto’s en series die een beeld geven van de activiteiten van en binnen de PKN)
Mijnkerk.nl (Digitale kerk uitgaand van de PKN)
Historische bronnen PKN (Gedigitaliseerde verslagen, bladen en jaargangen van Kerkinformatie)
Cultuurschatten in protestantse kerken