Johan Mulder (1961) werd geboren in Heemstede en bezocht in Haarlem het Eerste Christelijk Lyceum (Diploma Atheneum B in 1980).

Studeerde Godgeleerdheid aan de universiteiten in Leiden en Utrecht

– Studeerde in 2010 af aan de Universiteit van Utrecht bij prof. B. Becking op een exegetische studie over de relatie tussen Psalm 8 en Hebr. 2. (Master Theologie)

– Studeerde van 2010 tot 2014 aan de Protestantse Theologische Universiteit te Utrecht en Amsterdam (VU) (Master Gemeentepredikant)

Is vanaf 14 april 2024 als gemeentepredikant voor onbepaalde tijd verbonden aan de protestantse kerk van Wormerveer.

Gaat regelmatig voor in kerkdiensten van de Protestantse Kerk Nederland (PKN):
– zowel gewone diensten als bijzondere diensten (jongerendiensten en themadiensten)
– zowel in Nederland als in het buitenland(o.a. Brugge en Parijs)

Johan Mulder woont met zijn echtgenote Ineke Hordijk in Hilversum.

Dochter Elise woont met haar echtgenoot en zoon Thijmen in Soest en is werkzaam als Afdelingsmanager Recruitment bij Cap Gemini in Utrecht.
Zoon Juriaan woont en werkt in Utrecht als Marketing-IC consultant bij SAP.
Zoon Michiel (Ir Wageningen) is werkzaam in Utrecht als consultant bij ingenieursbureau Witteveen + Bos.

Johan is behalve theoloog ook jurist (Erfrecht, Testamenten en Levenstestamenten) met een eigen adviespraktijk gevestigd aan de ’s Gravelandseweg 63 te Hilversum.

Klik hier voor een met mij gehouden interview door Tineke van der Stok, Communicatiemedewerker Protestantse Kerk en Kerk in Actie